SYSTEM AUTOMATYCZNEGO MONITOROWANIA PRZESZKÓD LOTNICZYCH

Wartość projektu: 17 515 932,69 zł          Dofinansowanie: 12 724 798,38 zł
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

 

logotypes

CELE PROJEKTU

Celem projektu jest opracowanie kompleksowego systemu SAMPLE umożliwiającego w sposób zautomatyzowany wykrywanie i monitorowanie przeszkód lotniczych. Ponadto system SAMPLE posiada  funkcje wizualizacji, analizy ryzyka, raportowania i automatycznej notyfikacji. Główną cechą systemu SAMPLE będzie zdolność automatycznego agregowania i generowania danych dotyczących przeszkód lotniczych, terenu na podstawie zdjęć satelitarnych (Earth Observation) oraz danych suplementarnych.

System SAMPLE umożliwi automatyczne wykrywanie nowopowstałych przeszkód lotniczych oraz monitorowanie zmian parametrów przeszkód lotniczych i terenu z funkcjami wizualizacji analizy ryzyka, jego raportowania oraz automatycznej notyfikacji o zmianach w parametrach przeszkód i terenu w otoczeniu lotnisk oraz lądowisk dla śmigłowców na terenie RP (np. bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego). System SAMPLE może zapewnić powyższe funkcjonalności w  dowolnie zadanym obszarze (globalnie). Rezultaty projektu będą wykorzystywane przez podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo ruchu lotniczego i pozwolą na realizację formalnych wymagań dotyczących monitorowania przeszkód w określonych obszarach lotnisk i lądowisk.

OPIS PROJEKTU

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 i realizowany przez konsorcjum spółek AP-Tech, Creotech wraz z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej (PAŻP). Funkcję Instytucji Pośredniczącej pełni Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

System SAMPLE przeznaczony jest do wykrywania przeszkód lotniczych na wybranym obszarze w otoczeniu lotnisk, zgodnie z wymaganiami Aneksu 15 ICAO (Służby informacji lotniczej).

System SAMPLE jest również przeznaczony do wykonywania analiz przed lotem w operacjach bezzałogowych statków powietrznych (BSP) lub operacjach śmigłowcowych (np. bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego). 

Podstawowa funkcjonalność systemu SAMPLE oparta jest na integracji danych dotyczących przeszkód wykrytych przy użyciu wysokiej rozdzielczości zdjęć satelitarnych z danymi i informacjami pozyskanymi z innych źródeł, w tym dotyczącymi niestrzeżonych lądowisk monitorowanych za pomocą ulepszonego systemu HRESS firmy AP-TECH opartego na ciągłym monitoringu wideo.

Pełny zakres funkcjonalności systemu SAMPLE obejmuje: 

  • Automatyczne lub półautomatyczne generowanie i aktualizowanie bazy eTOD w standardowych formatach stosowanych w lotnictwie.
  • Trójwymiarową wizualizację informacji o pokryciu terenu i przeszkodach lotniczych w monitorowanym/nadzorowanym obszarze. 
  • Monitorowanie i nadzór nad operacjami lotniczymi i lotami bezzałogowych statków powietrznych (BSP) w trybie BVLOS, czyli poza zasięgiem wzroku, w czasie rzeczywistym pod kątem wykrytych i monitorowanych przeszkód, przy wykorzystaniu technologii ADS-B i MLAT oraz radaru z automatyczną notyfikacją zdarzeń, analizą i raportowaniem. 
  • Integrację z wyspecjalizowanymi systemami Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i Urzędu Lotnictwa Cywilnego).

System SAMPLE jest również przeznaczony do trójwymiarowej analizy ukształtowania powierzchni terenu i wykrywania przeszkód na obszarach operacji bezzałogowych statków powietrznych (BSP), wspierając analizę ryzyka przed lotem (SORA) i zwiększając bezpieczeństwo lotu, zwłaszcza w trybie BVLOS. System SAMPLE może być również wykorzystany komercyjnie poza lotnictwem, na przykład w celu wspierania badań pola widzenia (LOS) wykonywanych przez operatorów telekomunikacyjnych do celu planowania połączeń radioliniowych.

FILM PROMOCYJNY

Za treść niniejszej publikacji odpowiada wyłącznie Konsorcjum SAMPLE i niekoniecznie odzwierciedla ona stanowisko Unii Europejskiej.